Téigh go dtí príomh-inneachar an leathanaigh ghréasáin.

Úsáid

Seirbhísí ELRI

Tá i gceist le tionscadal an ELRI seirbhísí a sholáthar i dtaca le hacmhainní teanga a bhailiú, a réiteach, a stóráil agus a roinnt. Cuirtear na seirbhísí sin ar fáil trí Stáisiúin Athsheachadta Náisiúnta, suímh idirlín bunaithe sna Ballstáit a bhfuil páirt acu sa tionscnamh.

Is féidir le húsáideoirí atá cláraithe le Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta de chuid ELRI a gcuid sonraí a uaslódáil agus tairbhe a bhaint as acmhainní atá lánréitithe. Mar shampla, is féidir le húsáideoirí bailiúcháin doiciméad a uaslódáil i dteangacha éagsúla agus cuimhní aistriúcháin a aisghabháil a gcruthófar go huathoibríoch ag ár gcuid inneall comhtháite próiseáilte sonraí.

Is féidir le húsáideoirí acmhainn ar leith a roinnt le grúpa sonraithe úsáideoirí, idir eagraíochtaí poiblí cosúla ag an leibhéal náisiúnta, leis an gCoimisiún Eorpach mar áis chun cabhrú le seirbhísí aistriúcháin poiblí Eorpacha, nó leis an bpobal i gcoitinne do shonraí ar féidir iad a roinnt gan srianta.

Úsáideoirí cláraithe amháin atá ábalta na hacmhainní sin atá curtha ar fáil do na grúpaí lena mbaineann siad a bhrabhsáil agus a íoslódáil, de réir na dtéarmaí ceadúnaithe faoina gcuirtear na hacmhainní ar fáil.

Acmhainní Teanga a Bhainistiú

Chun tairbhe a bhaint as seirbhísí an Stáisiúin Athsheachadta Náisiúnta ELRI seo, ba chóir d'úsáideoirí an nós imeachta a leanas a leanúint:

  • Ba chóir d'úsáideoirí nua register ar dtús. Nuair atá faisnéis aitheantais do chuntais bailíochtaithe is féidir leat logáil isteach agus acmhainní teanga a chuardach (trí roghchlár Brabhsáil Acmhainní) nó a roinnt (trí roghchlár Roinn Acmhainní).
  • I gcás gach acmhainn teanga, iarrfar ort teangacha an inneachair a chur ar fáil mar aon le teideal gearr, an grúpa lenar mian leat an acmhainn a roinnt, agus na coinníollacha ceadúnaithe a bhaineann léi (féach thíos).
  • Na húsáideoirí sin ar mian leo go gcruthófaí grúpa ar leith úsáideoirí chun ábhar a roinnt orthu, seachas na grúpaí úsáideoirí atá ar fáil cheana, is féidir leo dul i dteagmháil linn tríd an roghchlár Teagmhála.
  • Nuair atá an acmhainn lánréitithe ag ár gcuid inneall próiseála sonraí, cuirfear ríomhphost fógartha chugat agus beidh tú ábalta an acmhainn réitithe a íoslódáil. Má tharlaíonn sé go mbeidh eolas sa bhreis faoin acmhainn agus a coinníollacha ceadúnaithe ag teastáil, seans go mbeadh ionadaí ón ELRI i dteagmháil leat.
  • Go dtí go mbeidh cead faighte, ní bheidh ach athbhreithneoirí údaraithe den Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta ábalta an acmhainn a fheiceáil. Ach cead a bheith tugtha, beidh úsáideoirí ón ngrúpa údaraithe úsáideoirí ábalta an acmhainn réitithe a íoslódáil, de réir a coinníollacha ceadúnaithe.

Acmhainní Teanga a cheadúnú

Aon chead rochtana a thugtar ar acmhainní teanga tríd an Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta seo, ba chóir a bheith san áireamh leis ní hamháin cead an t-ábhar ábhartha a léamh ach úsáid chlaochlaitheach a bhaint as, mar aon le scaipeadh agus dáileadh a leithéid ábhar agus a ndíorthaigh, de réir riachtanas agus pholasaithe sealbhóirí agus úsáideoirí acmhainní teanga.

Chun castacht an cheadúnaithe a mhaolú, molaimid go láidir do sholáthróirí sonraí úsáid a bhaint as ceann de na ceadúnais chaighdeánacha, i.e. Creative Commons agus ceadúnais náisiúnta oscailte mar atá thíos, atá réamhroghnaithe san fhoirm uaslódáilte sonraí ar mhaithe le háisiúlacht.

Is féidir le húsáideoirí ceadúnas dá rogha féin a sholáthar freisin trí chomhad PDF a uaslódáil a shonraíonn na coinníollacha ceadúnaithe. Déanfar na ceadúnais sainúsáideora seo a scrúdú ag daoine freagracha ón Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta ELRI chun a mheas cé an gcomhlánaíonn na ceadúnais áirithe sin na téarmaí agus coinníollacha atá leagtha síos chun ábhar a roinnt trí ELRI.

Ceadúnais

LuachAinm iomlán le nasc go dtí téacs nó sainmhíniú an cheadúnais
Ceadúnais Sonraí Idirnáisiúnta/Náisiúnta

Public DomainÚsáidtear do acmhainní atá saor ó gach srianta dlíthiúla aitheanta
Open Under PSIÚsáidtear d'acmhainní atá FEP-comhlíontach (Faisnéis ón Earnáil Phoiblí) agus nach bhfuil eolas sa bhreis ag teastáil ná le fáil
CC0-1.0Creative Commons Zero
CC-BY-4.0Creative Commons Attribution v4.0
CC-BY-NC-4.0Creative Commons Attribution-NonCommercial v4.0
CC-BY-NC-SA-4.0Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike v4.0
CC-BY-SA-4.0Creative Commons Attribution-ShareAlike v4.0
Ceadúnais Sonraí Náisiúnta

LO-OL-v2Licence Ouverte / Open Licence v2.0 (France)
ODbL-1.0 Open Database License (ODbL) v1.0 (France)