Téigh go dtí príomh-inneachar an leathanaigh ghréasáin.

Ráiteas Príobháideachta le haghaidh Stáisiún Athsheachadáin Náisiúnta de chuid Bhonneagar Acmhainní na dTeangacha Eorpacha (BATE)

Fógra um Chosaint Sonraí de chuid Stáisiún Athsheachadáin Náisiúnta BATE

Laistigh de Chlár na Saoráide um Chónascadh na hEorpa, tá an Coimisiún na gComhpobal Eorpach (dá dtagraítear “an Coimisiún Eorpach”) tar éis deontas faoi chomhaontú Uimh. INEA/CEF/ICT/A2016/1330962 a dhámhachtain le haghaidh Gníomh dar teideal “Bonneagar Acmhainní na dTeangacha Eorpacha (BATE)” (Uimhir Ghnímh 2016-EU-IA-0111), ar chuspóir dó líonra a imlonnú a gcumasaíonn roinnt inrochtana, slán agus iontaofa a dhéanamh ar Acmhainní Teanga (AT) ag geallsealbhóirí éagsúla ar leibhéal AE. iontaofa a dhéanamh ar Acmhainní Teanga (AT) ag geallsealbhóirí éagsúla ar leibhéal AE.

Tá na comhlachtaí seo a leanas Fundación Centro de Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones (VICOMTECH), the Administrative Modernization Agency (AMA), Scoil Ríomhaireachta Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (OCBÁC), the Evaluations and Language Resource Distribution Agency (GDMAT), Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), Linkare TI – Tecnologias de Informação, Lda. (Linkare) agus Ríocht na Spáinne, arna hionadú ag an Rúnaí Stáit um an tSochaí Faisnéise agus an Clár Digiteach (SEAD) freagrach go comhpháirteach as an mbailiú agus as an bpróiseáil a dhéanamh ar shonraí pearsanta. Tá ELRI agus a chomhaltaí go léir tiomanta ar phríobháideacht faisnéise atá oiriúnaithe ar spriocanna agus priacail agus ar an gceart bunúsach maidir le sonraí pearsanta a chosaint. Imlonnaíonn Gníomh ELRI suíomhanna gréasáin (“Stáisiúin Athsheachadáin Náisiúnta”) atá dírithe ar bhailiú, ar phróiseáil, agus ar roinnt a dhéanamh ar acmhainní teanga i mBallstáit éagsúla de chuid an Aontais Eorpaigh. San bheartas um chosaint sonraí seo, coinnímid ar an eolas tú maidir leis an bpróiseáil a dhéantar ar do shonraí pearsanta le linn duit cuairt a dhéanamh ar an suíomh gréasáin agus/nó úsáid a bhaint as seirbhísí an Stáisiúin Athsheachadáin Náisiúnta seo.

Rialtóir

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (OCBÁC)

  An tOifigeach um Chosaint Sonraí

  Beartas Príobháideachta

  Tugtar tosaíocht do Bheartas Príobháideachta OCBÁC ar gach beartas príobháideachta eile.
  https://www.dcu.ie/sites/default/files/info/25_-_data_privacy_policy_v3.1.pdf

  Cuspóir

  Laistigh de Stáisiún Athsheachadáin Náisiúnta ELRI, ní dhéantar próiseáil ar shonraí pearsanta ach chun na críoch seo a leanas:

  • Teagmháil agus comhfhreagras a thionscnamh le cuairteoirí agus le húsáideoirí
  • Úsáideoirí a chlárú.

  Bailiú Sonraí

  Ní bhailítear sonraí pearsanta ach amháin ar ár leathanach teagmhála, áit a bhféadfadh úsáideoirí teagmháil a dhéanamh linn go leictreonach, agus ar ár leathanach clárúcháin.

  Faighteoirí

  Ní dhéanfar na sonraí próiseáilte a tharchur chuig aon tríú páirtí nó a nochtadh ar shlí eile, ach amháin ar bhonn oibleagáidí dlíthiúla nithiúla nó oibleagáidí conartha laistigh de Ghníomh BATE 2016-EU-IA-0111 faoi chomhaontú deontais Uimh. INEA/CEF/ICT/A2016/1330962. Laistigh dár tairiscint faisnéise ní dhéanaimid faisnéis nó tairiscintí seirbhíse de chuid soláthraithe tríú páirtí a leabú.

  Leagtar amach an beartas i leith Aistriú Sonraí go hIdirnáisiúnta i mBeartas Príobháideachta OCBÁC.
  https://www.dcu.ie/sites/default/files/info/25_-_data_privacy_policy_v3.1.pdf

  Sonraí rochtana

  I measc na bhforas dlisteanach a thugann BATE faoi freisin áirítear modhnú agus optamú a dhéanamh ar an tairiscint faisnéise agus imscrúdú, brath agus ionchúiseamh maidir le gníomhaíochtaí mídhleathacha i dtaca le húsáid ár suímh ghréasáin.

  Déanann an Stáisiún Athsheachadáin Náisiúnta BATE faisnéis áirithe a logáil maidir le gach iarratas a sheoltar chucu. Úsáidtear an fhaisnéis seo le haghaidh riaradh an chórais agus chun staitisticí úsáide a ghiniúint. Baintear staitisticí achoimre ó na sonraí seo agus d’fhéadfaí go gcuirfí roinnt díobh seo ar fáil go poiblí, ach ní áireofaí iontu seo faisnéis lena bhféadfaí daoine aonair a aithint.

  D’fhéadfaí fothacair iomchuí de na sonraí seo a úsáid mar chuid d’imscrúduithe ar mhí‑úsáid ríomhaireachta a bhaineann leis an suíomh seo. D’fhéadfaí sonraí a úsáid freisin ó am go chéile d’fhonn imscrúdú a chumasú ar fhadhbanna teicniúla ar an suíomh gréasáin. Ní thugtar faisnéis logáilte d’aon tríú páirtí murach sin ach amháin má cheanglaítear é sin a dhéanamh faoin dlí.

  Comhfhreagras

  Tá an rogha agat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost. Bainfimid úsáid as do sheoladh ríomhphoist agus sonraí pearsanta teagmhála eile i gcomhair an chomhfhreagrais leat. Faoi cheangal dlí déanfar gach comhfhreagras ríomhphoist a chartlannú. Faoi réir ár bhforas dlisteanach d’fhéadfaí do sheoladh ríomhphoist agus sonraí pearsanta teagmhála eile a stóráil in ár mbunachar sonraí teagmhála. Sa chás seo gheobhaidh tú faisnéis chomhfhreagrach maidir leis an bpróiseáil atá arna déanamh ar do shonraí pearsanta.

  Rochtain agus Idirghabháil

  Seachas an fhaisnéis sa bheartas cosanta sonraí seo tá an ceart agat rochtain a dhéanamh ar do shonraí pearsanta. D’fhonn próiseáil sonraí chothrom a áirithiú, tá na cearta seo a leanas agat:

  • An ceart do shonraí pearsanta a cheartú agus a iomlánú
  • An ceart do shonraí pearsanta a léirscriosadh
  • An ceart srian a chur ar phróiseáil do shonraí pearsanta
  • An ceart agóid a dhéanamh in aghaidh phróiseáil do shonraí pearsanta ar fhorais a bhaineann leis an staid ar leith a bhaineann leat

  D’fhonn úsáid a bhaint as na cearta seo, déan teagmháil linn le do thoil ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: elri@computing.dcu.ie

  An ceart gearán a chur isteach

  Tá an ceart agat gearán a chur isteach chuig údarás maoirseachta má mheasann tú go sáraíonn an phróiseáil ar do shonraí pearsanta rialacháin reachtúla maidir le cosaint sonraí.

  Beartas Fianán

  Úsáideann an suíomh gréasáin seo fianáin d’fhonn oibriú na seirbhíse a éascú agus taithí an úsáideora a fheabhsú. Is comhad beag téacs é fianán a shábhálann suíomh gréasáin ar do ríomhaire nó ar do ghaireas móibíleach nuair a dhéanann tú cuairt air. Cuireann sé ar chumas an tsuímh ghréasáin cuimhneamh ar do ghníomhartha agus ar do roghanna (ar nós logáil isteach, teanga agus roghanna eile taispeána) thar tréimhse ama, ionas nach gá duit iad a athchur isteach tráth a dtagann tú ar ais go dtí an suíomh nó a dhéanann tú brabhsáil ó leathanach amháin go dtí leathanach eile.


  Cad iad na fianáin a úsáidtear ar an suíomh gréasáin seo?

  Ní úsáideann an suíomh gréasáin seo ach fianáin fheidhmiúla, a éascaíonn nascleanúint úsáideora ar an suíomh agus a chumasaíonn úsáid roghanna nó seirbhísí éagsúla ón bhfeidhmchlár, ar nós, mar shampla, sainaithint an tseisiúin nó srianta rochtana agus, i gcoitinne, go gcumasófar na gníomhartha sin a bhaineann le feidhmiúlacht an tsuímh ghréasáin.

  Na fianáin a úsáideann an suíomh gréasáin seo:

  AinmCineálCuspóirDul in Éag
  sessionid: sonraí seisiún agus fíordheimhnitheFeidhmiúilChun nascleanúint úsáideora agus feidhmiúlacht an tsuímh ghréasáin a fheabhsú.2 sheachtaine
  csrftoken: slándáil réimsí foirmeFeidhmíochtChun an suíomh a chosaint ó ionsaithe mailíseacha agus a chinntiú go bhfuil an suíomh ag feidhmiú i gceart.12 mhí
  cookieconsent_statusFeidhmiúilChun admháil an úsáideora don mbeartas fianán a chlárú. 12 mhí
  django_language: fianán teangaFeidhmiúilChun cuimhneamh ar shainrogha teanga an úsáideora nuair a bhrabhsálann sé/sí an suíomhAn seisiún

  Le linn duit an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann an Úsáideoir le húsáid na faisnéise thuasluaite agus admhaíonn sé nó sí an fhéidearthacht úsáid réamhráite faisnéise agus sonraí a dhiúltú le húsáid fianán tríd an gcumraíocht brabhsálaí idirlín iomchuí a eiteach. D’fhéadfaí go gcuirfear blocáil ar úsáid fianán teorainn ar fheidhmiúlacht an tsuímh ghréasáin seo.

  Cuimhnigh go bhféadfaidh Tú, aon tráth, fianáin a scriosadh nó a chumrú trí chumrú a dhéanamh ar do bhrabhsálaí idirlín. Déan cuairt, le do thoil, ar na míreanna tiomnaithe cabhrach de do bhrabhsálaí chun tuilleadh faisnéise a fháil: